2017-04-04

Under mars månad har John Kvarnbäck guidad två grupper på Kuba. På bägge resorna sågs alla rimliga endemer och resenärerna var nöjda. Bra jobbat! Åtminstone en reserapport kommer att skrivas och läggas upp på hemsidan.

Sedan premiärresan till Colombia och Javarí i augusti 2007 har Heliangelus arrangerat 63 resor och av dessa har jag själv guidat 45. Nu återstår en enda Heliangelusresa då jag själv följer med som deltagare medan John Kvarnbäck åter tar kommandot. Om tre månader har vi landat i ett ångande och artrikt Amazonas! Eftersom vi besökte Javarífloden i västbrasilianska Amazonas på första resan kan man säga att cirkeln nu sluts en bit nedströms Amazonfloden ...

/Samuel Hansson