Jag heter Samuel Hansson, född 1973 och uppväxt i Tranås. Jag är en lugn och stadig person, ambitiös och noggrann i allt jag företar mig. Mitt naturintresse har jag haft sedan barnsben. I tolvårsåldern började jag inrikta mig på fåglar, och denna passion har senare fört mig vida ut över världen i 25 års tid. Amerikas fågelfauna intresserar mig särskilt, och jag vågar påstå att jag har koll på i stort sett samtliga omkring 4 250 fågelarter som finns här. Sammanlagt har jag tillbringat över 6 år utomlands, den mesta tiden i fält, och min personliga fågellista omfattar cirka 6 060 arter.
 
Jag har jobbat med ringmärkning på Stora Fjäderägg, Ottenby och Landsort samt Whitefish Point, Michigan, USA. Guidning och inventering har jag sysslat med på lodger i såväl Australien som Brasilien. På Club 300s hemsida finns ett 20-tal reserapporter som täcker in merparten av mina tidigare resor, och jag har bidragit med sex artiklar till tidskriften Vår fågelvärld (se nedan). Förutom olika aspekter av fåglarnas värld intresserar jag mig även mycket för naturgeografi, biogeografi, fjärilar, däggdjur och växter.
 
Jag jobbar nu som lärare i svenska som andraspråk och SFI, spelar violin (gärna i symfoniorkester) och piano, sjunger både i kör och som solist samt är aktiv medlem i Löfstadkyrkan i Tranås. Att skriva, läsa och se på film roar mig också.
 
Fyra artiklar från Vår fågelvärld (PDF-format):
Amazonas (2006)