2017-07-24

Heliangelus sista resa är precis avslutad. Det blev tre lyckade veckor i centrala Amazonas under reseledning av John Kvarnbäck och mycket fin guidning av Andre de Luca. Själv var jag bara med som deltagare, och det var inte alls dumt att slippa ansvara för logistik och playback etc. Totalt noterades 550+ arter vilket är ett utmärkt resultat med tanke på att en mycket stor andel artlistan består av skogsfåglar i låglandsregnskog.

Bland alla dessa fåglar kan nämnas följande ovanliga eller intressanta arter: Horned Screamer, Black-faced och White-browed Hawks, Harpy Eagle, Ornate Hawk-Eagle, Cryptic Forest-Falcon (hörd), Black Curassow, Marail och White-crested Guans, Gray-winged och Dark-winged (hörd) Trumpeters, Hoatzin, Sapphire-rumped Parrotlet, Red-fan och Vulturine Parrots, Diademed Amazon, Pavonine Cuckoo, White-winged Potoo, Cryptic Nighthawk, Crested Owl, White-chinned Swift, Fiery-tailed Awlbill, Racket-tailed Coquette, Black-bellied Thorntail, Crimson och Fiery Topazes, Pavonine Quetzal, Collared, Brown-banded och Guianan Puffbirds, Brown-chested Barbet, Guianan och Gould's Toucanets, Ruddy och Red-and-white Spinetails, Spot-throated, Red-billed, Bar-bellied, Hoffmann's och Zimmer's Woodcreepers, Black-throated Antshrike (hörd), Predicted, Klages's, Cherrie's och Ihering's Antwrens, Banded, Black-and-white, Dot-backed, Harlequin och Hairy-crested Antbirds, Pale-faced och Reddish-winged (hörd) Bare-eyes, Black-bellied Gnateater, Rusty-belted Tapaculo, Hemitriccus sp. nov., Cinnamon Neopipo, Amazonian Royal Flycatcher, Glossy-backed Becard (hörd), Flame-crested, Wire-tailed och Snow-capped Manakins, Pompadour och White-tailed Cotingas, Capuchinbird, Guianan Cock-of-the-rock, Musician Wren, Inambari Gnatcatcher, Collared Gnatwren, Rose-breasted Chat, Blue-backed Tanager (2 obsar!), Pearly-breasted Conebill och White-naped Seedeater. Bland däggdjuren bör nämnas en hörd Jaguar, Nine-banded Armadillo, Brown-throated Three-toed Sloth, Midas Tamarin, Santarém Marmoset, en troligen obeskriven Titi Monkey (hörd) samt Jaguarundi för några.

Tack alla som följde med, och åter ett stort tack till alla resenärer genom åren! Hemsidan finns kvar ett tag till och givetvis kommer en utförlig reserapport med många fina bilder, fast den här gången tar det nog minst en månad innan den är klar. Nu hoppas jag på ett för Höglandets forutsättningar gott vadarsträck!

/Samuel Hansson