2017-09-26

Äntligen har en rapport från den första av två resor till Kuba i mars färdigställts. Ann Wikström står för texten och Mari Wikström för fotografierna, allt under övervakning av Sten Wikström. John Kvarnbäck har sammanställt artlistan.

När det gäller Heliangelus sista resa, till centrala Amazonas, så har jag för första gången i resebyråns historia kommit rejält på efterkälken med rapporten. Jag hoppas dock bli klar inom några veckor ...

En sak som tar mycket tid är min satsning att under 2017 se 200 arter i Tranås kommun, något som borde lyckas eftersom jag häromdagen säkrade art nr. 196 - en lockande tajgasångare vid Fiskarhemmet vid sjön Sommen (4:e fyndet i kommunen). Bland de arter som saknas och som mycket väl skulle kunna dyka upp inom den närmaste tiden kan nämnas bläsgås, smådopping, kungsörn, dubbelbeckasin och skärpiplärka, eller varför inte något rarare som bredstjärtad labb eller större piplärka? Huruvida målet nås eller inte får jag tillfälle att rapportera om så småningom.

/Samuel Hansson

Kuba-2017-rapport